12-06-2023    0 Lượt xem

Phương Án Mở Rộng Địa Giới Hành Chính Tp Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk 2023

SỰ CẦN THIẾT MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

  “Đô thị hoá là yếu tố khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới”. Là quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW). Đồng thời đề ra nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị: “Có định hướng và giải pháp phát triển các vùng đệm xanh xung quanh các đô thị. Phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp xanh phục vụ đô thị”. Kết luận số 67 – KL/TW ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra phương hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố. Nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hoá, lịch sử, vị trí trung tâm vùng. Tam giác phát triển Camphuchia – Lào – Việt Nam.  

TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC CẤP CÓ LIÊN QUAN

  Theo số liệu thống kê của tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 31/12/2022 tỉnh Đắk Lắk có 13.070,41 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 2.207.244 người; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột trực thuộc tỉnh; thị xã Buôn Hồ và 13 huyện: Cư M’gar, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Ea Kar, M Đrắk, Krông Năng, Krông Búk, Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn.  

PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

  Trong giai đoạn quy hoạch mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột tới chưa sắp xếp huyện Cư Kuin và Krông Ana vì diện tích tự nhiên thấp so với quy định, nếu điều chỉnh một hoặc 2 đơn vị hành chính cấp xã về Tp Buôn Ma Thuột, thì diện tích tự nhiên các huyện này chưa đạt 30%, phải sắp xếp lại trong giai đoạn 2006-2030. Dự kiến điều chỉnh các đơn vị hành chính: Huyện Cư M’gar: Dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Ea Pốk, các xã: Cư Suê, Cuôr Đăng về thành phố Buôn Ma Thuột quản lý. Đối với xã Ea Drơng diện tích lớn, nếu điều chỉnh toàn bộ diện tích và dân số về Buôn Ma Thuột sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí của Huyện, nếu điều chỉnh một phần thuộc buôn Kroa A (diện tích 5km 2, 1268 nhân khẩu) về thành phố không phù hợp với lý do: nếu nhập buôn về xã Cuôr Đăng việc đi lại khó khăn cho nhân dân và quản lý của chính quyền xã (do điều kiện địa hình), nếu về xã Hòa Thuận sẽ ảnh hưởng đến các tiêu chí thành lập phường của xã.
 •  Huyện Krông Pắc: Dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính xã Hòa Đông về thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.
 • Huyện Buôn Đôn: Dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính, chuyển một phần diện tích và dân số xã Ea Nuôl về thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.
 

Lựa chọn phương án mở rộng địa giới hành chính Buôn Ma Thuột 

  Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số 04 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm: thị trấn Ea Pốk, các xã: Cư Suê, Cuôr Đăng (thuộc huyện Cư M’gar), xã Hòa Đông (thuộc huyện Krông Pắc) và một phần diện tích, dân số xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn vào thành phố Buôn Ma Thuột.
 • Nâng cấp 05 xã: Cư Suê, Hòa Thuận, Ea Tu, Hòa Thắng, Ea Kao và thị trấn Ea Pốk thành phường.
 • Sắp xếp 3 phường (Phường Thắng Lợi có diện tích 0,87 km2, dân số 7.720 người (Diện tích đạt: 15,89%; Dân số đạt: 110,29%; thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 “theo DT dưới 20% và DS dưới 300%”). Phường Thống Nhất có diện tích 0,34 km2, dân số 7.947 người (Diện tích đạt 6,22%; Dân số đạt: 113,53%; thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 “theo DT dưới 20% và DS dưới 300%”). Phường Thành Công có diện tích 1,13 km2, dân số 18.366 người (DT đạt 20,50%; DS đạt 262,37%.”dự kiến sắp xếp giai đoạn 2026-2030 “theo DT dưới 30% và DS dưới 300%”.
Phương án sắp xếp 3 phường (giảm 2 phường).
 •  Phương án 1: Nhập hai phường Thành Công và Thắng Lợi thành 1 phường. Nhập phường Thống Nhất vào Tân Tiến.
 • Phương án 2: Nhập 3 phường Thành Công, Thắng Lợi và Thống Nhất thành 1 phường.
 • Kết quả và đánh giá tiêu chuẩn các đơn vị hành chính liên quan
 • Thành phố Buôn Ma Thuột có quy mô dân số 492.481 người; diện tích tự nhiên 550,478 km²; 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 17 phường. Đạt các tiêu chuẩn quy định.
 • Huyện Cư M’gar có quy mô dân số 159.960 người, đạt 200%; diện tích tự nhiên 715,231 km², đạt 80%; 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 01 thị trấn. So với tiêu chuẩn số xã trực thuộc huyện, huyện Cư M’gar đạt.
Sau khi sắp xếp, huyện Cư M’gar có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số đạt từ 100% trở lên tiêu chuẩn quy định, tiêu chuẩn còn lại đạt từ 70% trở lên tiêu chuẩn quy định.
 • Huyện Krông Pắc: Huyện Krông Pắc có quy mô dân số 228.024 người; diện tích tự nhiên 576,65 km², 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó có 01 trấn Phước An và 14 xã. (giống Phương án 1).
 • Huyện Buôn Đôn: Sau khi điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Ea Nuôl về Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn còn có 1.359,14 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 75.652 người.
Điều chỉnh toàn bộ diện tích và dân số 04 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Ea Pốk, xã Cư Suê, Cuôr Đăng của huyện Cư M’gar; xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc và một phần diện tích, dân số xã Ea Nuôl của huyện Buôn Đôn về thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.
 • Đây là phương án phù hợp với mục tiêu, định hướng lâu dài của thành phố, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn hiện nay của tỉnh Đắk Lắk, cơ bản vẫn đảm bảo các tiêu chí của các đơn vị hành chính thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Bảo đảm tính ổn định của các đơn vị hành chính cấp huyện và xã liên quan, đáp ứng được các tiêu chuẩn về sắp xếp các đơn vị hành chính.
TIN KHÁC
 • Bảng Giá Đất Buôn Ma Thuột 2020 – 2024 Full

  Bảng giá đất Buôn Ma Thuột từ năm 2020 – 2024. Bảng dự thảo giá đất đã được trình kí…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Bảng giá đất huyện Krông Pắc 2020 – 2024

  Bảng giá đất huyện Krông Pắc Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Top
  Gọi ngay
  Chat với chúng tôi qua Zalo