19-11-2023    0 Lượt xem

Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024

Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất tại nơi sinh sống hoặc khu vực lựa chọn đầu tư Bất Động Sản. Batdongsan47 xin chia sẻ đầy đủ thông tin chi tiết về bảng giá đất của toàn tỉnh Đắk Lắk. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ IXIX. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG. Thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024 bên dưới sẽ cập nhật chi tiết các khu vực mà quý khách đang tìm kiếm

Bảng Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên

ĐVT: Đồng/m2
TT Đơn vị hành chính Mức giá
1 Xã Pơng Drang 22.000
2 Xã Chứ K’bô 22.000
3 Xã Cư Né 22.000
4 Xã Cư Pơng 20.000
5 Xã Tân Lập 20.000
6 Xã Ea Ngai 20.000
7 Xã Ea Sin 17.000
* Đối với đất trồng lúa 01 vụ, giá đất tính bằng 70% giá đất lúa 02 vụ trở lên theo từng vị trí của từng xã.

Bảng Giá đất trồng cây hàng năm khác

ĐVT: Đồng/m2
TT Đơn vị hành chính Mức giá
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Xã Pơng Drang 32.000 30.000 28.000
2 Xã Chứ K’bô 30.000 28.000 25.000
3 Xã Cư Né 30.000 28.000 25.000
4 Xã Cư Pơng 28.000 25.000 23.000
5 Xã Tân Lập 28.000 25.000 23.000
6 Xã Ea Ngai 28.000 25.000 23.000
7 Xã Ea Sin 25.000 23.000 20.000

Bảng Giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: Đồng/m2
TT Đơn vị hành chính Mức giá
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Xã Pơng Drang 48.000 40.000 36.000
2 Xã Chứ K’Bô 38.000 35.000 32.000
3 Xã Cư Né 38.000 35.000 32.000
4 Xã Cư Pơng 35.000 32.000 30.000
5 Xã Tân Lập 38.000 35.000 32.000
6 Xã Ea Ngai 38.000 35.000 32.000
7 Xã Ea Sin 30.000 28.000 26.000

1.  Pơng Drang

 • Vị trí 1:Các thôn 8, 9, 8A, 9A, 12, 13, 14, Tân Lập 2, Tân Lập 3, Tân Lập
4, Tân Lập 5, Tân Lập 6, Tân Lập 7;
 • Vịtrí 2: Các thôn 10, 15; Các buôn Ea Tut, Ea Nur, Cư Blang;
 • Vịtrí 3: Các khu vực còn lại.

2.  Chứ K’bô

 • Vịtrí 1: Các thôn Nam Lộc, Nam Thái, Nam Tân, Hòa Lộc, Thống Nhất, An Bình, Quảng Hà, KTy 1, KTy 2, KTy 3, KTy 4, KTy 5;
 • Vịtrí 2: Các thôn Nam Anh, Bình Minh, Liên Hóa;
 • Vịtrí 3: Các khu vực còn lại.

3.   

 • Vịtrí 1: Các thôn 6, Ea Kung, Ea Plai, Ea Nguôi, Ea Kroa; Các buôn Đrao, KTơng Drun, Mùi 1, Mùi 2, Kdrô 1, Kdrô
 • Vịtrí 2: Các thôn Ea Siêr, Ea Krôm; Các buôn Kmu, Kô, Drah 1, Drah 2, Ea Zin;
 • Vịtrí 3: Các khu vực còn lại.

4. Xã Cư Pơng

 • Vịtrí 1: Các buôn Đray Huê, Ea Brơ, Ayun Ea Liang, Ayun Ea Klõk, Ea Druich, Cư Hriết, Cư Yuốt, thôn Cư Bang;
 • Vịtrí 2: Các buôn Khal, Xóm A, TLan, Ea Dho, Ea Nho, ADrơng Điết, Ea Kram, Cư Hiam, Kbuôr;
 • Vịtrí 3: Các buôn Kđoh, Ea

5. Xã Tân Lập

 • Vịtrí 1: Các thôn 2, Tân Hòa, Tân Thịnh;
 • Vịtrí 2: Các thôn 1, 3, 4;
 • Vịtrí 3: Các khu vực còn lại.

6. Xã Ea Ngai

 • Vịtrí 1: Các thôn 2, 3, 9;
 • Vịtrí 2: Các thôn 1, 6, 7, 8;
 • Vịtrí 3: Các khu vực còn lại.

7. Xã Ea Sin

 • Vịtrí 1: Các buôn Ea Kring, Ea Káp, Ea Klang, thôn Ea My;
 • Vịtrí 2: Các buôn Ea Pông, Ea Sin, Cư Kanh, Cư M’Tao.
 

Bảng Giá đất rừng sản xuất

 
ĐVT: Đồng/m2
STT Đơn vị hành chính Mức giá
1 Xã Pơng Drang 12.000
2 Xã Chứ K’Bô 12.000
3 Xã Cư Né 12.000
4 Xã Cư Pơng 12.000
5 Xã Tân Lập 12.000
6 Xã Ea Ngai 12.000
7 Xã Ea Sin 11.000

 

Bảng Giá đất nuôi trồng thủy sản

ĐVT: Đồng/m2
STT Đơn vị hành chính Mức giá
Vị trí 1 Vị trí 2
1 Xã Pơng Drang 21.000 18.000
2 Xã Chứ K’Bô 21.000 18.000
3 Xã Cư Né 21.000 18.000
4 Xã Cư Pơng 21.000 18.000
5 Xã Tân Lập 21.000 18.000
6 Xã Ea Ngai 21.000 18.000
7 Xã Ea Sin 18.000 16.000

Bảng Giá đất  tại nông thôn

ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
I  Pơng DRang
Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã Buôn Hồ Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng Drang    3.600.000
Hết ranh giới đất trụ sở Hết  Ngã  ba  cổng  thôn 4.500.000
UBND xã Pơng Drang Tân Lập 6
Hết  Ngã  ba  cổng  thôn  Tân Hết ngã ba đường Tỉnh 6.500.000
Lập 6 lộ 8
Cổng văn hóa thôn 9 cũ
Hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (Nhà ông Nguyễn Văn  Thuyết – thửa đất 235, 4.500.000
     1 Dọc hai bên QL 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H’leo) TBĐ số 63)
Cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết – thửa đất 235, TBĐ số 63) Hết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều – thửa đất 32, TBĐ số 56)      4.500.000
Hết ngã ba đường vào hội
trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều – thửa đất Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề 4.200.000
32, TBĐ số 56)
Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề Hết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ)    2.500.000
Hết ngã ba đường Tránh Giáp xã Chứ Kbô 1.700.000
Tây (TX Buôn Hồ)
         2          Đường Tỉnh lộ 8 Ngã ba QL 14 Ngã ba QL 14+150m 3.600.000
Ngã ba QL 14 + 150m Ngã ba QL 14+300m 2.400.000
Ngã ba QL 14 + 300m Ngã ba QL 14+500m 1.700.000
Ngã ba QL 14 + 500m Ngã ba QL 14+1000m 1.100.000
Ngã ba QL 14 + 1000m Ngã ba Quốc lộ 14+2000m 750.000
Ngã ba QL 14 + 2000m Cầu buôn Tâng Mai 500.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
   3    Đường đi Công ty cà phê 15    Ngã ba QL 14    Giáp ranh giới xa Ea Ngai    900.000
                                 4 Các đường tiếp giáp QL 14
Đoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND xã Pơng  Drang Từ QL 14 QL 14 + 100m 720.000
QL 14 + 100m QL 14 + 300m 500.000
QL 14 + 300m QL 14 + 500m 360.000
Đoạn từ hết trụ sở xã Pơng Drang đến hết ngã ba cổng  thôn Tân Lập 6 Từ QL 14 QL 14 + 100m 900.000
QL 14 + 100m QL 14 + 300m 720.000
QL 14 + 300m QL 14 + 500m 480.000
Đoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập  6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) Từ QL 14 QL 14 + 100m 1.200.000
QL 14 + 100m QL 14 + 300m 800.000
QL 14 + 300m QL 14 + 500 m 550.000
Từ  hết  ngã  ba  Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn  Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) Từ QL 14 Quốc lộ 14 + 100m 900.000
Quốc lộ 14 + 100m Quốc lộ 14 + 300m 720.000
   Quốc lộ 14 + 300m    Quốc lộ 14 + 500m    480.000
Cổng văn hóa thôn  9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100m 500.000
Quốc lộ 14 + 100m Quốc lộ 14 + 300m 350.000
     Quốc lộ 14 + 300m      Quốc lộ 14 + 500m      300.000
Ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100m 620.000
Quốc lộ 14 + 100m Quốc lộ 14 + 300m 500.000
   Quốc lộ 14 + 300m    Quốc lộ 14 + 500m    370.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
5 Các đường song song với Quốc lộ 14
Đoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND xã Pơng Drang Dãy 1 520.000
Dãy 2 400.000
Từ nhà ông Lê Văn Sắc (thửa đất 90, TBĐ số 75) Nhà ông Y Kher Niê (thửa đất 53, TBĐ số 69)    400.000
Đoạn từ hết trụ sở UBND xã Pơng Drang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 Dãy 1 720.000
Dãy 2 540.000
       Đoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 Dãy 1 1.000.000
Dãy 2 800.000
Nhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa đất 141, TBĐ số 7) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Hữu Phước (thửa đất 169, TBĐ số 74)    650.000
   Nhà bà Phạm Thị Rây (thửa đất 330, TBĐ số 68) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 329, TBĐ số 74)    650.000
   Đoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới Dãy 1 720.000
Dãy 2 (vào sâu <= 250m) 550.000
Nhà ông Nguyễn Xuân Tình (thửa đất 86, TBĐ số 67) Nhà ông Nguyễn Phi Thịnh (thửa đất 81, TBĐ số 62)    270.000
Đoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ Dãy 1 350.000
   Dãy 2    270.000
       Từ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề Dãy 1 620.000
Dãy 2 450.000
Từ đầu ranh giới thửa đất 50, TBĐ số 62 (bà Nguyễn Thị Hội) đến hết ranh giới thửa đất 08, TBĐ số 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu)    400.000
Từ đầu ranh giới thửa đất 116, TBĐ số 32 (bà Trần Thị Thanh) đến hết ranh giới thửa đất 36, TBĐ số 32 (ông Lê Xuân Trình)    370.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
   6    Đường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai Ngã ba Ba Tài Ngã ba Ba Tài + 100m 650.000
Ngã ba Ba Tài + 100m Ngã ba Ba Tài + 500m 480.000
Ngã ba Ba Tài + 500m Cầu Ea Tút 360.000
   7    Đường đấu nối dãy 1 và dãy 2 Từ đầu ranh giới thửa đất nhà ông Đào Viết Thắng, dãy 1 (thửa đất 32, tbđ số 68) Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Hạnh thuộc thôn 9a (thửa đất 95, tbđ số 62)    400.000
8 Khu đấu giá
   Các đường song song với Quốc lộ 14 Dãy 1 720.000
Dãy 2 550.000
Dãy 3 530.000
Các đường tiếp giáp với quốc lộ 14 Quốc lộ 14 Hết khu đấu giá 1.000.000
Đường nối dãy 1 và dãy 3 620.000
9 Khu vực còn lại 220.000
II  Chứ K’bô
         1          Dọc QL14 Giáp ranh giới xã Pơng Drang Hết ranh giới thửa đất bãi vật liệu 850.000
Hết ranh giới thửa đất bãi vật liệu Hết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng  thôn K’Ty IV)    950.000
Hết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng thôn K’Ty  IV) Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57)    1.100.000
Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57) Hết ranh giới thôn Nam Thái 1.100.000
           2 Các đường tiếp giáp QL14
   Đường lên trụ sở UBND xã Chứ K’bô      Tiếp giáp QL 14 Hết ngã ba nhà ông Hoà (thửa đất 4, TBĐ số 74) và hết ranh giới giới đất trụ sở UBND  xã Chứ K’bô      240.000
Đường tiếp giáp QL 14 (đường lên Trường Phan Bội Châu-thôn Nam Anh    Tiếp giáp QL 14    Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu    240.000
Đường đi vào Trường THCS Hai Tiếp giáp Quốc lộ 14 – Từ đường N6 Hết ranh giới thửa đất Trường THCS Hai Bà 240.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
Bà Trưng Trưng
Đường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đi Nông trường cao su Chứ K’bô) – thôn Quảng Hà    Tiếp giáp Quốc lộ 14    Lô cao su Nông trường Chứ K’bô    480.000
Đường giao thông liên thôn Ea Nho Tiếp giáp Quốc lộ 14 Hết ranh giới thửa đất hộ  ông Hoàng Đình Đàm 140.000
   3 Đường song song Quốc lộ 14 (thôn Nam Anh) Hết ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Chứ K’bô Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu    240.000
                         4 Đương giao thông liên thôn
   Đường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Sơn (thửa đất 62, TBĐ số 91) Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Chứ K’bô    650.000
Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Tân (thửa đất 62, TBĐ số 95) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 161, TBĐ số 92)    650.000
Đường giao thông liên thôn Hòa Lộc (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Chứ K’bô)    Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 198, TBĐ số 92)    Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc      550.000
     Đường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Tiến (thửa đất 17, TBĐ số 103) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Minh (thửa đất 74, TBĐ số 96)    450.000
Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (thửa đất 75, TBĐ số 96)    450.000
Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nghĩa (thửa đất 39, TBĐ số 95)    450.000
Đường giao thông – thôn Thống Nhất Đầu cầu NT Cao Su Hết lô cao su của thôn Thống Nhất 360.000
Đường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng (thôn Nam Lộc)    Giáp ranh giới thôn Nam Tân Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 82, TBĐ số 40)    240.000
5 Khu dân cư thôn Bình Minh 150.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
6 Khu dân cư thôn Liên Hoá 150.000
7 Khu dân cư thôn Độc Lập 150.000
8 Khu dân cư thôn Tân Lập 120.000
9 Khu dân cư thôn Kim Phú 120.000
10 Khu dân cư thôn Hơp Thành 120.000
11 Khu dân cư thôn Nam Trung 150.000
12 Khu vực còn lại của thôn K’Ty I 180.000
13 Khu vực còn lại của thôn K’Ty II 180.000
14 Khu vực còn lại của thôn K’Ty III 180.000
15 Khu vực còn lại của thôn K’Ty IV 170.000
16 Khu vực còn lại của thôn K’Ty V 170.000
17 Khu vực còn lại của thôn Nam Anh 170.000
18 Khu vực còn lại của thôn Nam Thái 160.000
19 Khu vực còn lại của thôn Nam Lộc 150.000
20 Khu vực còn lại của thôn Nam Tân 170.000
21 Khu vực còn lại thôn An Bình 290.000
22 Khu vực còn lại của thôn Thống Nhất 150.000
23 Khu vực còn lại của thôn Quảng Hà 180.000
24 Khu vực còn lại của thôn Hoà Lộc 220.000
25 Khu vực còn lại của buôn Ea Nho 80.000
III  Tân Lập
     1      Đường QL 29 Cầu Rôsy Cầu Rôsy + 200m 2.400.000
Cầu Rôsy + 200m Đường vào thôn Tân Hòa 1.700.000
Đường vào thôn Tân Hòa Giáp ranh giới huyện Krông Năng 2.000.000
   2    Đường liên xã    Tiếp giáp Quốc lộ 29 Đến suối Krông Buk giáp ranh giới xã Pơng Drang    300.000
3 Đường khu vực còn lại trong khu đấu giá (thôn 2) 360.000
4 Khu vực còn lại 180.000
IV  Ea Sin
1 Đường giao thông Từ ngã 3 buôn Ea Káp Cầu Ea Sin (giáp ranh 150.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
liên xã đi vào xã Ea Sin giới xã Cư Pơng)
   2 Đường giao thông đi vào xã Ea Sin Đường đi thôn Ea My (Giáp ranh giới xã Cư Pơng) Hết ngã ba đường vào UBND xã Ea Sin (Trung tâm xã)    150.000
3 Khu vực còn lại của xã Ea Sin 80.000
V   
       1      Hai bên QL 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H’leo) Hết ngã ba đi Cư Pơng Cầu Krông Búk (QL 14 mới) 1.100.000
Cầu Krông Búk (QL 14 mới) Hết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh)    1.200.000
Hết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh) Hết Km 68 (giáp huyện Ea H’Leo)    1.000.000
                     2 Các tuyến tiếp giáp QL14
Đường đi cầu buôn Drăh Giáp QL 14 (đoạn km62) Hết cầu buôn Drăh 240.000
Hết cầu buôn Drăh Giáp ranh giới xã Ea Toh, huyện Krông Năng 200.000
Đường đi Đập buôn Dhiă Từ giáp QL 14 (đoạn km 62.5) Hết đập buôn Dhiă 240.000
Đường  vào  thôn  Ea Nguôi Từ giáp QL 14 (đoạn km 68) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đoái – thôn Ea Nguôi    480.000
     Đường   vào   xã   Cư Pơng Từ giáp QL 14 (đoạn km 57) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171)    600.000
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171)    Giáp xã Cư Pơng    300.000
   Đường đi vào buôn Ea Kroa Tiếp giáp Quốc lộ 14 Hết ngã ba đường vào trường dân tộc nội trú 360.000
Tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường  vào trường Phan Chu Trinh) Hết ranh giới thửa đất 13, TBĐ số 83 180.000
Đoạn km 65 đi vào xã Ea Sin    Tiếp giáp Quốc lộ 14 Hết ranh giới thửa đất nhà cô Hoài (thửa đất 35, TBĐ số 103)    240.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
   3    Đường vào Buôn Drao Từ Quốc lộ 14 (từ Km63,5) Hết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV 180.000
Hết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV Hết ranh giới thửa đất 57, TBĐ số 121 180.000
   4 Từ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk Tiếp giáp Quốc lộ 14 Quốc lộ 14 + 100m 360.000
Quốc lộ 14 + 100m Quốc lộ 14 + 150m 300.000
     5 Đường song song với Quốc lộ 14
Đoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện Dãy 1 360.000
   Dãy 2    300.000
4 Khu Tái định cư thôn 6 600.000
5 Khu vực còn lại 120.000
VI Xã Ea Ngai
1 Đường Tỉnh lộ 8 Từ suối đá (giáp huyện Cư M’gar) Đầu cầu buôn Tâng Mai 550.000
     2    Đường  đi  Công  ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) Từ cụm công nghiệp Krông Búk (giáp xã Pơng Drang) Hết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn)    650.000
Hết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn) Hết ranh giới xã Ea Ngai (giáp ranh giới huyện Cư M’gar) 480.000
             3            Đường giao thông liên thôn Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Sơn (thửa đất 01, TBĐ số 85)–Cổng chào thôn 4 Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)    180.000
Giáp ranh giới thửa đất cây xăng Hồng Tuệ Thửa đất nhà ông Nguyễn  Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)    300.000
Ngã ba thôn 3 – Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34,tbd số 70) Tiếp giáp thửa đất nhà ông Trịnh Hồng Diệu    360.000
Ngã ba thôn 3 – Thửa ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) Ngã tư đường nhà ông Nguyễn Thế Ngọc (thửa đất 15, tbđ số 79)    180.000
 
ĐVT: Đồng/m2
TT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
4 Khu vực còn lại 150.000
VII  Cư Pơng
                       1                        Đường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ)    Ngã ba QL 14 cũ Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16)    540.000
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tài(thửa đất 24,TBĐ số 16) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô  (thửa đất 09, TBĐ số 14)    280.000
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14) Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97)    420.000
Hết ranh giới thửa đất hộ ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97)    Nhà ông Hoài    360.000
Nhà ông Hoài Ngã tư nhà ông Ma Kim  + 300m các nhánh rẽ 420.000
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) Hết ranh giới trường La Văn Cầu    480.000
Ngã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ Hết cầu suối Ea Súp 240.000
Hết cầu suối Ea Súp Thửa đất 79, TBĐ số 109 390.000
Ngã ba trường mẫu giáo Hoa Phong Lan (nhà ông Tài) Đi về ngã ba trung tâm xã 480.000
           2          Đường  đi  Công  ty cà phê 15 Giáp xã Ea Ngai Hết ngã ba đường vào Cư  Pơng 480.000
Hết ngã ba đường vào Cư Pơng Hết ngã ba buôn Cư  Yuôt(đi huyện Cư M’gar) 480.000
   Hết ngã ba đường vào Cư Pơng Đầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư  Pơng)    240.000
Đầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa  cộng đồng xã Cư Pơng) Đầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng    420.000
TIN KHÁC
 • Bảng Giá Đất Buôn Ma Thuột 2020 – 2024 Full

  Bảng giá đất Buôn Ma Thuột từ năm 2020 – 2024. Bảng dự thảo giá đất đã được trình kí…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Bảng giá đất huyện Krông Pắc 2020 – 2024

  Bảng giá đất huyện Krông Pắc Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Buôn Đôn 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Buôn Đôn 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Top
  Gọi ngay
  Chat với chúng tôi qua Zalo