19-11-2023    0 Lượt xem

Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 – 2024

Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất tại nơi sinh sống hoặc khu vực lựa chọn đầu tư Bất Động Sản. Batdongsan47 xin chia sẻ đầy đủ thông tin chi tiết về bảng giá đất của toàn tỉnh Đắk Lắk. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ IXIX. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG. Thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2020 Bảng Giá Đất Huyện Cư Kuin 2020 bên dưới sẽ cập nhật chi tiết các khu vực mà quý khách đang tìm kiếm

Nhận Bảng Giá Thuế Các Loại Đất Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Đắk Lắk 2020

Bảng Giá đất trồng cây lâu năm

ĐVT: Đồng/m2
TT Đơn vị hành chính Mức giá
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3
1 Xã Ea Tiêu 70.000 65.000 60.000
2 Xã Ea Ktur 70.000 65.000 60.000
3 Xã Ea Bhốk 70.000 65.000 60.000
4 Xã Dray Bhăng 70.000 65.000 60.000
5 Xã Hòa Hiệp 55.000 50.000 45.000
6 Xã Ea Ning 70.000 65.000 60.000
7 Xã Cư Êwi 55.000 50.000 45.000
8 Xã Ea Hu 65.000 55.000 45.000
 

1.  Xã Ea Tiêu

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp các tuyến đường xung quanh chợ Trung Hòa + Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba Quốc lộ 27 (chợ buôn Kram) đến Ngã ba buôn Tiêu + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Ngã ba buôn Tiêu + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Hết đoạn đường thẳng (dài khoảng 390m) buôn Ciết + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã tư đầu đường nhựa buôn Ciết đến Hết đường nhựa + Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27 + Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức – Vị trí 2: + Các thửa đất tiếp giáp đường dọc kênh thủy lợi từ Ngã ba buôn Tiêu đến Cổng chào thôn 11 + Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu + Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 1. 12. 85. buôn Kram. Luk. Ciết
– Vị trí 3: Các khu vực còn lại

2.  Xã Ea Ktur

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Đập Việt Đức 4 (giáp xã Ea Ning) + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba buôn Plei Năm đến Giáp xã Hòa Đông. huyện Krông Pắk + Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Cổng Giáo xứ Vinh Hòa + Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27 + Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức bao gồm: các thửa đất nằm tiếp giáp và có bán kính 300 m tính từ mốc lộ giới QL27; các thửa đất tiếp giáp đường liên xã.
 • Vị trí 2:
+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng. Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức còn lại. + Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim. Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin + Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10 Ea Hu – Vị trí 3: Các khu vực sản xuất còn lại

3.  Xã Ea Bhốk

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27; + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Cầu trắng; + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Giáp xã   + Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán   kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp đường trục chính thôn 4 từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Ngã ba đường liên xã + Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur
 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 4. 8. buôn
Ea Mtá. buôn Ea Mtá A và buôn Ea Kmar
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

4.  Xã Dray Bhăng

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp Tỉnh lộ 10 từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Giáp huyện Krông Ana + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ Hòa Hiệp) đến Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn song song Tỉnh lộ 10 (thôn lô 13) + Các thửa đất tiếp giáp các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới Quốc lộ 27 + Khu vực của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su 19/8 + Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn Nam Hòa. Kim Châu
 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thôn Lô 13
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

5.  Xã Hòa Hiệp:

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 đến Hết thôn Mới; + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ Hòa Hiệp) đến Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27 + Các thửa đất tiếp giáp các đường tuyến 2. tuyến 3 song song Quốc lộ
 1. các đường nhánh từ Quốc lộ 27 đến hết đường tuyến 3 (thuộc thôn Kim Phát) từ Giáp xã Dray Bhăng đến Quốc lộ 27
+ Các thửa đất tiếp giáp các tuyến đường xung quanh chợ Hòa Hiệp – Vị trí 2:   + Các thửa đất tiếp giáp đường nội thôn (thuộc thôn Mới) từ Ngã ba đường liên xã Hoà Hiệp. Dray Bhăng (Cách Quốc lộ 27 – 635m) đến Giáp xã Dray Bhăng + Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn Kim Phát. Thàng Công. Thôn Mới – Vị trí 3: Các khu vực còn lại

6.  Xã Ea Ning:

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Đập Việt Đức 4 đến Giáp xã Cư Êwi + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba chợ Việt Đức 4 đến Giáp xã Ea Bhốk + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prông đến Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh đến Đường liên xã (gồm cả hai nhánh đường) + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu trắng đến Giáp xã Cư Êwi
 • Vị trí 2:
+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin. Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh. Công ty TNHH MTV cà phê Ea Ktur + Khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại thuộc thôn 8. 15. 21 và 22
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

7.  Xã Cư Êwi:

 • Vị trí 1: Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu chăn nuôi đến Giáp xã Ea Ning
 • Vị trí 2: Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Hnin. Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh;
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

8.  Xã Ea Hu:

 • Vị trí 1:
+ Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Cầu trắng đến Giáp xã Cư Êwi + Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã từ Ngã ba đường liên xã đi xã Ea Hu. Cư Êwi đến Giáp xã Ea Bhốk
 • Vị trí 2:
+ Khu vực sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV cà phê Chư Quynh + Các thửa đất tiếp giáp đường liên thôn từ Ngã ba đường liên xã đến Hết sân bóng thôn 1
 • Vị trí 3: Các khu vực còn lại

Bảng Giá đất ở tại nông thôn

ĐVT: Đồng/m2
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
I Xã Ea Tiêu
                1                 Quốc lộ 27 Cầu buôn K’ram (giáp TP. Buôn Ma Thuột) Đường dọc kênh thủy lợi 2.000.000
  Đường dọc kênh thủy lợi Hết cửa hàng xăng dầu Hoài Ân 2.500.000
Hết cửa hàng xăng dầu Hoài Ân Ngã 3 đường vào UBND xã 3.000.000
Ngã 3 đường vào UBND xã Hết cửa hàng phân bón Thanh Bình 5.000.000
Hết cửa hàng phân bón Thanh Bình Đường vào Giáo xứ Vinh Hòa 5.500.000
Đường vào Giáo xứ Vinh Hòa Cổng chào thôn 2 3.000.000
  Cổng chào thôn 2 Cống đối diện cổng chào thôn 8 (xã Ea Bhốk)   3.000.000
Cống đối diện cổng chào thôn 8 (xã Ea Bhốk) Trường tiểu học Kim Đồng 2.700.000
Trường tiểu học Kim Đồng Giáp xã Dray Bhăng 1.500.000
2 Khu vực chợ Trung Hòa Các đường bên trong và giáp chợ Trung Hòa 3.000.000
    3     Đường liên thôn Ngã ba Quốc lộ 27 (chợ buôn Kram) Ngã ba đường liên thôn (cách Quốc lộ 27 -300m) 900.000
Ngã ba đường liên thôn (cách Quốc lộ 27 – 300m) Kênh thủy lợi (cổng chào thôn 7) 600.000
Kênh thủy lợi (cổng chào thôn 7) Hết thôn 6 480.000
Hết thôn 6 Ngã ba buôn Tiêu 420.000
4 Đường dọc kênh thủy lợi Cách ngã tư Quốc lộ 27 – 300m Cổng chào thôn 7 300.000
        5         Đường liên xã Ngã ba Quốc lộ 27 Cổng chào buôn Kram 720.000
Cổng chào buôn Kram Ngã ba đường vào bãi bắn 600.000
Ngã ba đường vào bãi bắn Ngã ba buôn Tiêu 420.000
Ngã ba buôn Tiêu Hồ cạnh Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu 300.000
Hồ cạnh Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu Cổng chào thôn 11 300.000
  Cổng chào thôn 11 Ngã ba đường đi xã Ea Kao, TP, Buôn Ma Thuột   500.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
        6         Đường liên xã Ngã ba Quốc lộ 27 Ngã tư đường vào Trung tâm GDTX cũ 1.800.000
Ngã tư đường vào Trung tâm GDTX Đầu buôn Ciết 850.000
Đầu buôn Ciết Hết đọan đường thẳng (dài khoảng 390m) 700.000
Hết đọan đường thẳng (dài khoảng 390m) Cụm công nghiệp Cư Kuin (hết buôn Ciết) 500.000
Ngã tư đầu đường nhựa buôn Ciết Hết đường nhựa 500.000
7 Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 500.000
  8   Khu dân cư Thuộc các thôn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, buôn Ciết, buôn Kram và buôn Luk 270.000
Các thôn, buôn còn lại 150.000
II Xã Ea Ktur
              1               Quốc lộ 27 Cầu buôn K’ram (giáp TP. Buôn Ma Thuột) Đường vào khu dân cư thôn 8 (Ngang dốc)   2.000.000
Đường vào khu dân cư thôn 8 (Ngang dốc) Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức (đướng vào thôn 6. 9)   2.500.000
Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức (đướng vào thôn 6. 9) Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim   3.000.000
Ngã ba đường vào Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim   Cổng chào thôn 1   5.000.000
Cổng chào thôn 1 Cổng chào thôn 2 5.500.000
Cổng chào thôn 2 Ngã ba cuối thôn 2. đầu thôn 5 4.500.000
Ngã ba cuối thôn 2. đầu thôn 5 Giáp xã Ea Bhốk 3.000.000
        2         Đường liên xã     Ngã ba Quốc lộ 27 Đường vào Công ty TNHH MTV cà phê Ea Sim đến hết thửa đất số 9430 bên trái và đồng thời tiếp giáp đến hết thửa đất số 9636 bên phải. TBĐ số 40)     1.000.000
Hết khu dân cư thôn 10 (cách Quốc lộ 27 – 450m) Đập Ea Sim 600.000
  Đập Ea Sim   Cổng chào thôn 15   420.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
Cổng chào thôn 15 Đập Việt Đức 4 (giáp xã Ea Ning) 700.000
    Ngã ba buôn Plei Năm Đến hết thửa đất 3716 bên phải và đồng thời tiếp giáp đến hết thửa 3713 bên trái. TBĐ số 22)     600.000
Cuối khu dân cư Plei Năm (dài khoảng 1.300m) Giáp xã Hòa Đông 550.000
3 Đường liên thôn Ngã ba Quốc lộ 27 Cổng Giáo xứ Vinh Hòa 3.000.000
4 Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 500.000
  5   Khu dân cư Thuộc các thôn: 1, 2, 3, 4 350.000
Thuộc các thôn: 5, 7, 8, 10 210.000
Các thôn, buôn còn lại 130.000
III Xã Ea Bhốk
      1       Quốc lộ 27 Giáp xã Ea Ktur Cổng chào thôn 8 3.000.000
Cổng chào thôn 8 Ngã ba đối diện Trường tiểu học Kim Đồng 2.700.000
Ngã ba đối diện Trường tiểu học Kim Đồng Hết Thửa đất Giáo họ Kim Tân 1.500.000
Hết Thửa đất Giáo họ Kim Tân Ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur 2.000.000
Ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur Giáp xã Dray Bhăng 3.500.000
      2       Đường liên xã Ngã ba Quốc lộ 27 Ngã ba đường trục chính thôn 4 1.500.000
Ngã ba đường trục chính thôn 4 Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong 850.000
Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong Cầu giáp xã Ea Ning 720.000
Ngã ba đường đi buôn Pưk Prong Hết buôn Bhốk – thôn 2 720.000
Hết buôn Bhốk – thôn 2 Cầu trắng 600.000
    3     Đường liên xã Ngã tư Quốc lộ 27 Ngã ba đường vào Trường THCS Ea BHốk 900.000
Ngã ba đường vào Trường THCS Ea BHốk Ngã ba buôn Ea Khít 600.000
Ngã ba buôn Ea Khít Giáp xã Ea Hu 420.000
4 Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 550.000
5 Đường trục chính thôn 4 Ngã ba Quốc lộ 27 Ngã ba đường liên xã 600.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
  6   Khu dân cư Thuộc thôn 4 350.000
Thuộc các thôn: 1, 8; buôn Ea Mta.buôn Ea Mta A và buôn Ea Kmar 270.000
Các thôn, buôn còn lại 130.000
IV Xã Dray Bhăng
        1         Quốc lộ 27   Giáp xã Ea Tiêu Đối diện ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur   2.000.000
Đối diện ngã ba Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur Hết đất ông Đặng Văn Thịnh (thửa đất số 10311. tờ bản đồ 21)   3.500.000
Hết đất ông Đặng Văn Thịnh (thửa đất số 10311. tờ bản đồ 21)   Giáp xã Hòa Hiệp   3.000.000
Giáp xã Ea Bhốk Giáp chợ xã Hòa Hiệp 3.500.000
      2       Tỉnh lộ 10 Ngã tư Quốc lộ 27 Đầu thôn Lô 13 1.000.000
Đầu thôn Lô 13 Hết KDC tập trung thôn lô 13 720.000
Hết KDC tập trung thôn lô 13 Đường đi vào xóm đồi khu 5 (hết thửa số 10. TBD 60)   500.000
Đường đi vào xóm đồi khu 5 (hết thửa số 10, TBD 60) Giáp huyện Krông Ana 400.000
  3 Khu TT đô thị – Cơ quan hành chính huyện Cư Kuin Các trục số 2, 3 1.750.000
Các trục số 5, 6, 7; trục nội bộ (23m) 1.650.000
Các trục nội bộ còn lại 1.500.000
4 Đường liên thôn Đường song song Tỉnh lộ 10 (thuộc thôn lô 13) 420.000
  5 Đường giáp ranh xã Dray Bhăng và xã Hòa Hiệp   Ngã ba Quốc lộ 27 (Hết chợ Hòa Hiệp)   Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27   2.500.000
6 Đường liên xã Hết thôn Mới xã Hòa Hiệp Hết buôn Hra Ea Ning 210.000
Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 thuộc khu vực thôn Nam Hòa 700.000
Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 đến tiếp giáp đường Quy hoạch 36m 1.350.000
  7 Các đường thuộc khu dân cư trong phạm vi bán kính 300m tính từ mốc lộ giới đường Quốc lộ 27 đoạn từ ngã tư Quốc lộ 27 đến giáp xã Hòa Hiệp (Cả hai bên đường dọc QL 27)   1.000.000
  8   Khu dân cư Thuộc thôn Kim Châu 500.000
Thuộc thôn Nam Hòa và thôn Lô 13 400.000
Các thôn, buôn còn lại 130.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
V Xã Hòa Hiệp
      1       Quốc lộ 27   Giáp xã Dray Bhăng Ngã ba đường vào thôn Mới và nhà thờ Kim Phát   3.000.000
Ngã ba đường vào thôn Mới và nhà thờ Kim Phát Hết thôn Thành Công 1.500.000
Hết thôn Thành Công Đến đầu đèo Giang Sơn 700.000
Đến đầu đèo Giang Sơn Đến cầu Giang Sơn giáp huyện Krông Bông 500.000
  2   Đường liên xã Ngã ba Quốc lộ 27 Hết thôn Mới 500.000
Ngã ba Quốc lộ 27 (giáp chợ Hòa Hiệp) Đường liên thôn tuyến 2 song song Quốc lộ 27 2.400.000
          3 Các đường tuyến 2. tuyến 3 song song Quốc lộ 27. các đường nhánh từ Quốc lộ 27 đến hết đường tuyến 3 (thuộc thôn Kim Phát) Trừ khu vực chợ Hòa Hiệp Giáp xã Dray Bhăng Hết nhà thờ Kim Phát 450.000
        Hết nhà thờ Kim Phát         Quốc lộ 27         450.000
4 Chợ Hòa Hiệp Các Kiôt trong chợ 3.000.000
    5 Đường tuyến 2 song song Quốc lộ 27 (Khu vực chợ Hòa Hiệp)   Từ nhà ông Hà Đức Minh (thửa đất số 3468, tờ bản đồ 22)     Giáp xã Dray Bhăng     2.500.000
  6 Đường nội thôn (thuộc thôn Mới) Ngã ba đường liên xã Hoà Hiệp. Dray Bhăng (Cách Quốc lộ 27 – 635m)   Giáp xã Dray Bhăng   300.000
  7   Khu dân cư Thuộc phần còn lại của thôn Kim Phát 300.000
Thuộc thôn Thành Công và thôn Mới 210.000
Các thôn, buôn còn lại 130.000
VI Xã Ea Ning
    1     Đường liên xã Đập Việt Đức 4 Hết Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin 2.500.000
  Từ cổng chào thôn 15   Đến hết bờ tường công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin   900.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
  Hết Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’nin   Ngã tư sân bóng   1.000.000
Ngã tư sân bóng Hết đoạn đường thẳng (dài khoảng 360m) 700.000
Hết đoạn đường thẳng Giáp xã Cư Êwi 700.000
Ngã ba cây xăng Đức Hợi Ngã tư sân bóng 800.000
Ngã ba chợ Việt Đức 4 Hết ngã ba cây xăng Đức Hợi 2.400.000
Hết ngã ba cây xăng Đức Hợi Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prong 1.100.000
Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prong Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía Bắc)   650.000
Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía Bắc) Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía Nam)   670.000
Cách ngã ba sân bóng thôn 23 khoảng 430m (phía Nam)   Giáp xã Ea Bhốk   570.000
Ngã ba cổng chào buôn Pưk Prong Ngã ba đường vào thôn 9 xã Ea Ning 500.000
Ngã ba đường vào thôn 9 xã Ea Ning Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh   900.000
  Hết tường rào Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh   Đường liên xã (gồm cả hai nhánh đường)   500.000
2 Khu vực chợ Việt Đức 4 Các đường bên trong và giáp chợ Việt Đức 4 1.700.000
    3     Đường liên xã Cầu trắng Cổng chào thôn 6 480.000
Cổng chào thôn 6 Hết đoạn đường nhựa chợ An Bình 800.000
Hết đoạn đường nhựa chợ An Bình Giáp xã Cư Êwi 500.000
4 Khu dân cư Thuộc thôn 8, 15, 21 và 22 220.000
Các thôn, buôn còn lại 130.000
VII Xã Cư Êwi
  1   Đường liên xã   Cầu chăn nuôi   Giáp xã Ea Ning   550.000
  2   Đường liên thôn   Từ cổng chào thôn 12 Cổng chào buôn Tách M’Ngà   250.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
              3   Đường nội thôn 12 tuyến 1   Ngã tư đường liên thôn   Hết thôn 12   300.000
Đường nội thôn 12 tuyến 2   Ngã tư đường liên thôn   Đập 45 xã Ea Ning   300.000
Đường nội thôn 1C Ngã ba đường liên xã Đập Tách M’Ngà 250.000
Đường nội thôn 1A   Ngã ba đường liên xã Hết khu dân cư thôn 1A (hướng đi Nghĩa địa thôn 1A, 1B)   250.000
4 Khu vực còn lại 120.000
VIII Xã Ea Hu
                1                 Đường liên xã Cầu trắng Ngã ba đối diện cổng chào thôn 6 xã Ea Ning 600.000
Ngã ba đối diện cổng chào thôn 6 xã Ea Ning Hết đoạn đường nhựa đi xã Cư Êwi 700.000
Hết đoạn đường nhựa đi xã Cư Êwi Giáp xã Cư Êwi 500.000
Ngã ba đường liên xã đi xã Ea Hu, Cư Êwi Hết chợ An Bình 800.000
Hết chợ An Bình Cống thoát nước (đầu chợ Ea Tur) 500.000
Cống thoát nước (đầu chợ Ea Tur) Hết đất ông Nguyễn Hiển (thửa đất số 161, tờ bản đồ 79)   500.000
Hết đất ông Nguyễn Hiển (thửa đất số 161, tờ bản đồ 79) Hết đất ông Bùi Tỵ (thửa đất số 108, tờ bản đồ 15)   450.000
Hết đất ông Bùi Tỵ (thửa đất số 108, tờ bản đồ 15) Cầu Thác đá 500.000
Cầu Thác đá Giáp xã Ea Bhốk 450.000
        2         Đường liên thôn   Ngã ba đường liên xã   Cổng chào thôn 1   550.000
Cổng chào thôn 1 Hết sân bóng thôn 1 270.000
Cổng chào thôn 4 Hết sân bóng thôn 4 250.000
  Ngã 3 trường Nguyễn Tất Thành   Cổng chào thôn 7   250.000
  Ngã ba nhà Hùng Nho (Thửa đất 15649, tờ bản đồ số 69) Ngã ba nhà ông Liệu (thửa đât 45 tờ bản đồ số 79)   150.000
 
STT Tên đường Đoạn đường Mức giá
Từ Đến
3 Khu dân cư thôn 2 150.000
4 Khu dân cư thôn 1 và thôn 4 130.000
  5 Khu dân cư thôn 3 130.000
6 Khu vực còn lại 120.000
TIN KHÁC
 • Bảng Giá Đất Buôn Ma Thuột 2020 – 2024 Full

  Bảng giá đất Buôn Ma Thuột từ năm 2020 – 2024. Bảng dự thảo giá đất đã được trình kí…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Bông Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Ana 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Bảng giá đất huyện Krông Pắc 2020 – 2024

  Bảng giá đất huyện Krông Pắc Full Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất…
 • Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024

  Bảng Giá Đất Huyện Krông Búk 2020 – 2024 Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá…
 • Top
  Gọi ngay
  Chat với chúng tôi qua Zalo